Innehåll: 
Artiklar
Användarvillkor: 

Sökmotor för bland annat tidskrifter som är expertgranskade (peer reviewed), uppsatser, böcker och artiklar inom den vetenskapliga världen av bland annat universitet, förlag och vetenskapliga organisationer inom olika ämnesområden. Google Scholar har ingen egen ämnesordlista utan det är fritextsökning som gäller. Till skillnad från de bibliografiska databaserna söker du i Google Scholar i hela artiklarna, det vill säga inte bara i titel och abstract. 

Du kan läsa mer om Google Scholar i bloggen

Åtkomst: 
Fritt tillgänglig
Instruktioner: 

Om du får upp felmeddelandet ERROR for site owner: Invalid domain for site key när du söker i Google Scholar kan du gå till Google Scholar utan att gå via bibliotekets proxyserver. För att få GetIt@KarolinskaInstitutet-länkarna måste du då lägga till dem manuellt: 

  • gå till hamburgermenyn uppe till vänster
  • välj först Settings och sedan Library links
  • sök fram Karolinska Institutet och bocka i.

Om du är anställd på KI finns också möjligheten att använda KI:s vpn-tjänst för att nå bibliotekets e-resurser.