Ämne: 
Innehåll: 
Fakta
Användarvillkor: 

Geodata från en rad olika myndigheter, till exempel kartor, flygbilder och laserdata från Lantmäteriet, sjökort från Sjöfartsverket, data om berg och jord från SGU och befolkningsstatistik från SCB.

Åtkomst: 
Endast KI