Innehåll: 
Fakta
Användarvillkor: 

Europeiska patentregistret. Offentliga uppgifter om patent.

Åtkomst: 
Fritt tillgänglig