Innehåll: 
Artiklar
Användarvillkor: 

Referenser inom biomedicin med fokus på farmakologi och toxikologi inklusive referenser från Medline. 

Åtkomst: 
Endast KI