Innehåll: 
Artiklar
Användarvillkor: 

Tvärvetenskaplig databas som innehåller referenser till artiklar, bokkapitel, konferenser och monografier. Databasen ger även altmetrics-data och citeringsanalys av artiklarna i databasen. Merparten av artiklarna är fritt tillgängliga.

Åtkomst: 
Fritt tillgänglig