Innehåll: 
Fakta
Användarvillkor: 

Information om sjukdomar och läkemedelsutveckling utifrån indikation, läkemedelsegenskaper, kliniska prövningar i olika faser, bioteknik, utveckling inom medicinsk teknik, patentinformation, kommersialiseringsmöjligheter, organisationer relaterade till nyckelpatent, företagsinformation, konferensrapporter och produktgodkännande i olika länder.   

Första gången du använder databasen måste du skapa ett personligt konto. Registrera dig genom att skicka ett mejl till ts.websetups@clarivate.com Du måste använda din KI-adress vid registrering.

Åtkomst: 
Endast KI