Innehåll: 
Systematiska översikter
Användarvillkor: 

Systematiska översikter (Cochrane Systematic Reviews), kliniska prövningar (Cochrane Trials), övriga litteraturöversikter (DARE), metodstudier (Cochrane Methodology Register), teknologiska utvärderingar (Health Technological Assessment Database) och ekonomiska utvärderingar (NHS Economic Evaluations Database).

Åtkomst: 
Endast KI