Innehåll: 
Evaluering
Användarvillkor: 

Cabell´s blacklist hjälper publicerande forskare att identifiera oseriösa tidskrifter. Utifrån ett antal kriterier utvärderas vetenskapliga tidskrifter systematiskt. 

Åtkomst: 
Endast KI