Innehåll: 
Fakta
Användarvillkor: 

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) från 2009 ger en in­gående beskrivning av ord­förrådet i modern svenska. Tyngd­punkten ligger på vad uppslags­orden betyder och hur de används, men du kan även höra hur orden uttalas.

Åtkomst: 
Gratis