Innehåll: 
Böcker
Användarvillkor: 

Legimus är MTM:s (Myndigheten för tillgängliga mediers) app för att ladda ner och läsa talböcker och taltidningar. 

Åtkomst: 
Fritt tillgänglig
Instruktioner: 

Du kan få en inloggning till Legimus om du har en läsnedsättning.

Läs mer om hur du gör här.