På biblioteket

Datorer

Datorer

Student:

 • Som student loggar du in på bibliotekets datorer med ditt studentkonto
 • Du loggar in mot domänen ”CB”

KI-anställda och KI-anknutna:

 • Anställda och KI-anknutna använder sitt KI-ID för att logga in på bibliotekets datorer
 • Du loggar in mot domänen”USER”
 • Som KI-anställd/KI-anknuten har du tillgång till en hemkatalog med 250 megabyte tillgodo samt backup i en månad. Utskrifter skickas till skrivare OCE1 och du får ut dem genom att ladda ditt lånekort med utskrifter.

Övriga besökare:

 • Besökare utan anknytning till KI loggar in med sitt lånekortsnummer och personnummer.
 • Du ansöker om lånekort på vår webbplats, och hämtar sedan ut det i någon av våra informationsdiskar mot uppvisande av legitimation
 • Ditt användarkonto till datorerna skapas i samband med att du hämtar ut ditt lånekort
 • Har du redan ett lånkort på biblioteket behöver du skapa ett användarkonto till våra datorer, kontakta någon av våra informationsdiskar
 • Som övrig besökare har du tillgång till en hemkatalog med 250 megabyte tillgodo samt backup i en månad. Utskrifter skickas till skrivare OCE1 och du får ut dem genom att ladda ditt lånekort med utskrifter.
 • Du loggar in mot domänen ”CB”

Läs mer om: Hur kan jag skriva ut från biblioteket?

Försäljning

Försäljning

Från den 19 november 2012 kan du inte längre betala med kontanter på biblioteket. Endast kortbetalning accepteras. Detta på grund av KI:s riktlinjer angående säkerhet och redovisning.  


Medicinska Bokhandeln i Solna och på Harrys böcker i Huddinge kan du köpa kurslitteratur, stetoskop, block och mycket mer.

Butik campus Solna
Berzelius väg 3, 171 77 STOCKHOLM
Tel: 08-524 865 27

Butik campus Huddinge
Alfred Nobels Allé 15 141 52 HUDDINGE
Tel: 08-774 3123 

E-post till bägge butiker: mb@medicinskaforeningen.se

Läs mer hos Medicinska Bokhandeln.

Ett USB-minne på 4 GB kostar 100 kr.

Studieplatser

Studieplatser

På biblioteket i Solna finns:

 • En  öppen datorsal på övre våningen (studentinloggning krävs).
 • En läsesal där man får använda sin laptop.
 • En tyst läsesal där man inte får änvända datorer.
 • Längs med ytterväggarna finns ett antal individuella studieplaster där man kan sitta med sin laptop och arbeta.
 • 15 grupprum för gemensamt pluggande.

 På biblioteket i Huddinge finns:

 • Ett antal stationära datorarbetsplaster (studentinloggning krävs).
 • En läsesal där man får använda sin laptop
 • En öppen yta med platser för tyst läsning.
 • 20 grupprum för gemensamt pluggande.
 • Logga in med ditt studentkonto i bibliotekets bokningssystem
 • Klicka på ”Boka grupprum”
 • Välj vilket campus och vilket datum du vill boka på
 • Boka en tid i kalendern genom att klicka på önskat klockslag
 • Logga ut när du har bokat klart
 • De tre första bokstäverna i din epostadress kommer att visas som bokningsnamn. Du har alltid möjlighet att logga in och se en lista över dina aktuella bokningar. 

Ett bokat rum  som inte tagits i anspråk senast 15 minuter efter påbörjad första bokningstimme, anses som ledigt och är fritt att använda av annan grupp under resterande bokningsblock. Läs mer om vilka bokningsregler som gäller för grupprummen

På biblioteket finns bokningsbara grupprum med dator. Rummen är avsedda för studenter vid Karolinska Institutet.

För att boka ett grupprum loggar du in med ditt studenkonto.

Boka grupprum och se dagens bokningar

Regler för bokning

Grupprum kan bokas

 • av grupper om minst 2 personer som studerar eller är doktorander vid Karolinska Institutet.
 • med max 8 aktiva bokningstimmar åt gången.
 • tidigast 3 veckor i förväg.

Bokat grupprum

 • skall bekräftas och tas i bruk av minst två personer senast 15 minuter efter påbörjat bokningsblock (rummen är bokningsbara från 9.00)
 • som inte tagits i anspråk inom 15 minuter anses som ledigt och är fritt att använda av annan grupp under resterande bokningsblock

En bokning

 • motsvarar en fristående timme eller ett sammanhängande block bokningstimmar (t ex 11.00–16.00).

Grupprummen är populära och har tidvis en hög beläggningsgrad. Se därför till att avboka de bokningar du inte avser utnyttja. Ingen bokning eller avbokning görs i bibliotekets kundtjänst.

För dig som är lärare och vill boka grupprum för undervisning gäller särskilda bokningsregler.

Lärare som vill boka grupprum för undervisning kan vända sig till Eva Lorentzon, 08-524 84 027. Hälften av bibliotekets grupprum skall alltid vara tillgängliga för studenter. Därför kan endast hälften av grupprummen vara lärarbokade under en dag, antingen hälften av rummen hela dagen eller alla rum halva dagen.

För lärarbokade grupprum gäller samma regler som för dem som bokats av studenter.

Du får gärna ta med dryck och kall mat som inte luktar, som tex smörgåsar och annat mellanmålsaktigt.

För allas trivsel är det  inte okej med varm mat som ofta osar. Det är också viktigt att tänka på att det kan vistas allergiker (tex nötter och fisk)  i lokalerna.

 

För våra kunder som inte har ett studentkonto så finns det ett fåtal gästarbetsplatser utrustade med stationär dator både i Solna och Huddinge där man kan sitta och arbeta. Till dessa får man låna en inloggning i Kundtjänsten och för detta krävs ett lånekort.

På våra bibliotek finns även ett antal publika datorer för sökning i vår katalog och det elektroniska beståndet. Dessa är inte tänkta för längre användning utan endast för att söka fram material.

Det går att skriva ut från de publika datorerna.

Låneregler

Låneregler

I och med att du ansöker om lånekort förbinder du dig att följa bibliotekets låneregler.

Resursrum

Resursrum

Följande utrustning finns i resursrummen:

 • Program för skärmläsning och förstoring (ZoomText)
 • Talsyntes med tangentbordsläsning (ViTal)
 • Läsprogram för talböcker (Easyreader)
 • Stavningskontroll svenska(Stava Rex)
 • Stavningskontroll engelska(SpellRight )
 • Datoriserade språklexikon (WordFinder2000), även inom medicin (WordFinder 7 Pro)
 • Översättningsprogram med uttalshjälp (Quicktionary WordPoint)
 • Program för ordbehandling (Word), beräkningar (Excel), databaslösningar (Access) och presentationer (PowerPoint)
 • OCR-program för bearbetning av digitaliserade/inskannade dokument (Finereader Pro7)
 • Skanner för inläsning och digitalisering av pappersdokument
 • Skrivare
 • Textförstoringsapparater (Magnivision)

 

För att boka rummen krävs ett intyg från Karolinska Institutets samordnare för studenter med funktionsnedsättning Tina Teljstedt, tel. 08-524 860 04.

Om du behöver boka ett resursrum för examination, eller om du vill ha en personlig genomgång av programmen, kontakta biblioteket på tel. 08-524 840 00.

Regler för att boka & använda resursrummen

 • Första gången du bokar måste du visa ett särskilt intyg från Karolinska Institutets samordnare Tina Teljstedt, tel. 08-524 860 04.
 • Rummet får bokas max 8 timmar åt gången och tre veckor i förväg.
 • Du bokar resursrummet med ditt studenkonto.
 • Behövs rummet för examination går det före. Vid tentamen får du boka en hel dag
 • Bokade rum ska tas i besittning senast en halvtimme efter bokad tid, gäller inte examinationstillfällena.
 • För att logga in på datorerna använder du samma kontouppgifter som för webbmailkonto på Karolinska Institutet.
 • Resursrummen i Solna och Huddinge är öppna samma tider som biblioteket.
 • Nyckel för resursrummet hämtar du i bibliotekets infopunkt.

Vanliga stödåtgärder till studenter med funktionsnedsättning