Från vårdutveckling till bred primärvårdsforskning och akademisk tillväxt / Lena Törnkvist

Professor: Lena Törnkvist
Title: Från vårdutveckling till bred primärvårdsforskning och akademisk tillväxt

Akademisk kompetens i primärvården behöver utvecklas och stärkas. Föreläsningen handlar om hur man genom ledarskap och infrastruktur på akademiskt primärvårdscentrum (APC) samt samverkan kan främja akademisk tillväxt. Exempel på bred primärvårdsforskning ges.

The lectures take place 12:15 – 12:45 in the library on Campus Flemingsberg. Students are invited to take part in a lunch time lecture on an interesting topic while enjoying a sandwich and drink (on a first come, first served basis). Sandwiches are served with most allergens and diets in mind (gluten, vegan etc). 

You can also watch previous lectures on Youtube

Organiser: Committee for Higher Education

7 November
2019
12:15 - 12:45
Torget, Universitetsbiblioteket
Flemingsberg
Thursday, 7 November, 2019 - 12:15