Content: 
Reference, data
Access: 
Endast för KI
Instructions: 
  • Gå till Micromedex när du sitter inom KIs nätverk
  • Klicka på länken "Download Center" högst upp till höger på sidan
  • Följ intstruktionerna för att ladda ner appen