MetaCore

Manuellt bearbetad data med molekylära interaktioner, molekylära processer, samspel mellan gener och sjukdomar, kemisk metabolism och giftinformation. Mjukvara för funktionell analys av OMICS-data.