MedPix

Medicinska bilder och patientfall organiserade bland annat efter sjukdomskategorier, organsystem och patientprofiler. Över 12 000 patientfall och cirka 59 000 bilder.