Legimus

Om du har en läsnedsättning kan du använda Legimus för att själv ladda ner och läsa talböcker och taltidningar i din dator eller smartphone. För att kunna ladda ned material behöver du först få ett användarkonto som biblioteket skapar åt dig, och du får även en introduktion i hur du använder Legimus. Legimus drivs av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).