Cortellis

Information om sjukdomar och läkemedelsutveckling utifrån indikation, läkemedelsegenskaper, kliniska prövningar i olika faser, bioteknik, utveckling inom medicinsk teknik, patentinformation, kommersialiseringsmöjligheter, organisationer relaterade till nyckelpatent, företagsinformation, konferensrapporter och produktgodkännande i olika länder.