This page in English
Du som är forskare eller doktorand på KI är varmt välkommen att boka KIB:s forskarstöd! 

Studenter på grund- och masternivå är välkomna att boka handledning i informationssökning och referenshantering eller i akademiskt skrivande hos Språkverkstaden.

Ska du göra en systematisk översikt, är forskare eller doktorand och vill att vi utför litteratursökningen åt dig? Kontakta i så fall sökargruppen.