Boka handledning

Informationssökning

För studenter (grundnivå och avancerad nivå) och doktorander.

Boka handledning i informationssökning med en bibliotekarie. Vi handleder dig i att ta fram bra sökord, välja lämpliga databaser för ett visst ämne, avgränsa din sökning och att navigera bland träffarna. 

Boka tid

Språkverkstaden

För studenter (grundnivå och avancerad nivå).

Boka tid hos våra skrivhandledare för personlig hjälp. Du kan boka handledning både på campus och distans. Vi erbjuder stöd på svenska och engelska.

Boka tid

Sökuppdrag

För forskare.

Kontakta sökargruppen om du vill beställa en litteratursökning, till exempel för en systematisk översikt.

Till formuläret

IKT-pedagogerna

För lärare.

Välkommen att kontakta oss i frågor som på ett eller annat sätt rör nätbaserad undervisning.

Till formuläret

Senast uppdaterad: 
2017-07-19