This page in English

Här kan du som är ansvarig eller intresserad av kurser på din institution/avdelning/grupp anmäla intresse för en workshop. KIB:s forskarstöd kommer kontakta dig för att samordna hur och var workshoppen kan ges.