Byt till SciFinder Web

Den 1 december kommer åtkomsten till SciFinder via klienten upphöra och istället ske via SciFinder Web. Det betyder att alla som idag använder sig av klienten måste registrera sig för att få tillgång till webbversionen.
SciFinder Web hittar du via bibliotekets databaslista och i Frågor & Svar kan du läsa mer om hur du registrar dig för webbversionen. Notera att du måste vara inloggad för att nå själva registreringsblanketten.