Referenshanteringsprogram

Allmänt

Allmänt

Inom många vetenskapsområden är det brukligt att förkorta tidskrifternas titlar, till exempel Journal of advanced nursing som förkortas J Adv Nurs i PubMed. I andra databaser, som exempelvis Web of Science och Cinahl, skrivs däremot hela tidskriftstiteln ut.

Detta ställer till problem när du importerar referenserna till ett referenshanteringsprogram. Importerar du dem från PubMed till EndNote Web får du in refererenser med förkortade titlar, men när du importerar från Web of Science blir de fullt utskrivna. Och hur de ska skrivas beror på vilket referenshanteringssystem du använder. I Vancouver är det förkortade titlar som gäller, i APA de fullt utskrivna.

I Mendeley, där man ofta utgår från en PDF, får man i de flesta fall endast den fullt utskrivna tidskriftstiteln.

Så länge du använder PubMed och skriver enligt Vancouver eller söker i Cinahl (där tidskriftstitlarna är fullt utskrivna) och utgår från APA är det alltså inga problem.

Om du behöver ändra en tidskriftstitel i EndNote Web eller Mendeley är det rätt enkelt fixat: klicka på fältet där tidskriftstiteln finns och korrigera. Däremot är det svårt att veta exakt hur tidskriftstiteln ska förkortas.

Det finns olika standarder för detta. Det enklaste är att utgå från NLM Standard Abbreviation, som används i PubMed, och att söka upp tidskriften där.

Så här hittar du dit:

 1. Gå till PubMed:s startsida
 2. Klicka på “Journals in NCBI Databases” under “More Resources”
 3. Sök upp tidskriften

Om vi tittar på The New England journal of medicine ser vi att NLM:s standardförkortning är N Engl J Med. Använd den om du utgår från Vancouver. Vi hittar även ISO:s variant med punkter: N. Engl. J. Med.

Om du inte hittar tidskriften i PubMed, exempelvis om tidskriften täcker ett annat ämnesområde än medicin, kan du använda dig av Ulrichsweb. Det är en omfattande förteckning över ca 30 000 seriella publikationer av olika slag.

Den internationella standardförkortningen för tidskrifters nyckeltitlar fastställs av ISSN-centralerna för varje land. De har en fritt tillgänglig sökbar databas, LTWA, där man kan förkorta ordstammar online.
 
Därutöver finns en mänga olika förkortningsvarianter av samma tidskriftsnamn. Var konsekvent och hitta inte på egna förkortningar.

I EndNoteklienten så kan du spara obegränsat med referenser medan det i EndNote Basic finns en övre gräns på 10 000 referenser. Genom att använda EndNote Basic så kan du även dela dina referenser med kollegor som också har programmet. EndNote Basic når du var som helst ifrån bara du har en internetuppkoppling. Klientversionen är bunden till en viss dator men kräver då å andra sidan inte tillgång till Internet. Har du klienten kan du även kombinera den med webbversionen.

Har du EndNote Basic kan du läsa mer om skillnaderna under hjälpmenyn/general information/EndNote versus EndNote Basic.

Här är exempel på några referenshanteringsprogram:

EndNote

EndNote

Bibliotekets handledning i EndNote: EndNote X7 - Quick Guide
Forum för EndNote-användare: Community for EndNote

Bibliotekets EndNote-kurser
Biblioteket erbjuder alla intresserade på Karolinska Institutet kurser i EndNote.

Om du vill ha EndNote på din dator
EndNote finns numera att ladda ner från Uppsalas programvaruserver, på samma sätt som vi hanterar till exempel Windowsprogram.

Om du som arbetar på KI vill ha EndNote kontaktar du "Selectansvarig" på din institution. "Selectansvarig" laddar ner programmet från Uppsala och sköter det administrativa.

Det betyder att alla på KI kan köpa programmet till de priser som finns på Sök programvarulicenser.

Om du vill köpa EndNote för privat bruk hittar du information här:


Kontakta biblioteket för hjälp

Du kan kontakta oss via e-post ub@ki.se, eller telefon 08-524 84 000. För mer avancerad hjälp kan vi behöva återkomma eller hänvisa dig vidare.

Är du student och använder EndNote Basic så kan du även få hjälp i KIB-labb.

Biblioteket ger kurser i EndNote på både svenska och engelska.

Find Full Text i EndNote (från version X3) innebär att du automatiskt kan lokalisera och ladda ner artiklar i fulltext (pdf) till dina referenser i EndNote. Programmet använder sig av olika källor: DOI (Digital Object Identifier), PubMed LinkOut och ISI Web of Knowledge. 

Om du vill ha access till artiklar i tidskrifter som kräver prenumeration behöver du vara uppkopplad till KI:s nätverk. Utanför KI:s nätverk har du endast tillgång till gratistidskrifter. 

För att kunna använda Find Full Text måste du skriva in länken  till KI:s tidskriftsserver.

Öppna EndNote, gå till:

 • PC: Edit / Preferences / Find Full Text
 • MAC: EndNote X5 / Preferences.../ Find Full Text
 • I fältet OpenURL Path, skriv: http://link.kib.ki.se

Obs: Find Full Text är en automatfunktion som har vissa tekniska begränsningar, varför programmet inte hittar samtliga tidskriftsartiklar KI prenumererar på. Vissa artiklar behövs därför importeras manuellt.

EndNote Basic

EndNote Basic

Lär dig EndNote Basic steg för steg med vår korta handledning.

Du kan också besöka KIB-labb om du behöver hjälp att komma igång eller stöter på problem.

Mer information om support.

Om du ändrar felaktig eller icke önskvärd information i en referens i EndNote Basic så måste du även komma ihåg att uppdatera referensen i Word för att det ska bli rätt i ditt dokument. Smidigast är att göra så här: 

1. Markera aktuell referens i den löpande texten.

2. Högerklicka, välj “Edit Citation(s)” och “More…”.

3. Markera aktuell referens i listan.

4. Klicka sedan på ikonen längst till höger.

5. Välj “Update From My Library…”.

6. Klart!

(Det ser förstås olika ut beroende på operativsystem och version av Word. Exemplet ovan är hämtat från Word 2011 Mac OS.)

Ibland behöver man referera till en bok med kapitel skrivna av separata författare, samtidigt som boken i sin helhet har en eller flera redaktörer – exempelvis The genetic basis of human cancer.

I referenslistan ska då följande information inkluderas:

 • Kapitelförfattare
 • Titeln på det specifika kapitlet
 • Kapitlets sidnummer
 • Bokens redaktörer
 • Bokens titel

Exempel (Vancouver):
(4) Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.

Exempel (APA):
Hollbeck, Staffan (2006). Cellulärt och mikrovaskulärt vätskeutbyte. I H. Hjelmqvist, H. Haljamäe (Red.), Vätsketerapi (s. 18-23). Stockholm: Liber.

Om du importerar referensen till EndNote Web, från till exempel Libris, räknas den som en vanlig bok, och då inkluderas inte uppgifterna om det specifika kapitlet.

För att få till det korrekt – gör såhär:

 • Klicka på den aktuella referensen i EndNote Web.
 • Ändra till Book Section i rullistan under Reference Type.
 • I fältet Author: kapitelförfattarna.
 • I fältet Title: kapiteltiteln.
 • I fältet Editor: bokens redaktörer.
 • I fältet Book Title: bokens titel.
 • I fältet Pages: kapitlets sidnummer.

Ibland blir det inte helt korrekt i EndNote Web; exempelvis utgår programmet från att man skriver på engelska. Därför blir det “In”, “(Eds.)”, “p.” och “pp.” istället för de svenska “I”, “(Red.)”, “s.” och “ss.”. Det går bra att ändra dessa saker manuellt i ditt Word-dokument, men gör det först när du uppdaterat dina EndNote Web-referenser en sista gång, annars slår ändringen tillbaka vid uppdatering.

Vancouver är en vanlig referensstil inom medicin och används av många utbildningsprogram på KI.

I EndNote Web har vi på biblioteket justerat stilen en aning och skapat en variant som heter "Vancouver KI". Denna variant skiljer sig åt på två sätt: dels inkluderas inte information om "Epub" sist i referensen, dels är referenslistan marginaljusterad så att det ska se snyggare ut.

Exempel (med Epub):
1. Cortelli P, Pierangeli G. Hypothalamus and headaches. Neurol Sci. 2007;28 Suppl 2:198-202. Epub 2007/05/18.

"Vancouver KI" hittar ni i listan med referensstilar filerad under ordinarie Vancouver.

Hör gärna av er till oss om ni vill föreslå andra modifieringar!

Om du vill använda Vancouver KI i EndNote (klientprogrammet) kan du ladda ner stilen nedan.

Stilmall: Vancouver KI.ens

När du laddar ner stilmallen: använd med fördel webbläsarna Chrome eller Firefox om du använder Mac.

Att referera till en webbsida kan vara knepigt. Vilka fält ska fyllas i när man skapar referensen manuellt i EndNote Basic?

Enligt punkt 38 i denna manual, ska en webbsida se ut så här i referenslistan enligt Vancouver:

Cancer-Pain.org [Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.cancer-pain.org/.

För att få till det så fyller du i fälten i EndNote Basic enligt följande:

Detta är ett exempel. Variationer förekommer mellan olika webbsidor och vilken information som står att finna.

Här följer ett exempel på hur du kan skriva in en lagtext i EndNote Basic enligt Vancouver:

Resultatet blir enligt följande:

1. Personuppgiftslag (SFS 1998:204). Stockholm: Justitiedepartementet.

Har ni märkt att avståndet mellan siffran och själva referensen i bibliografin är rätt långt?


Detta beror på tab-inställningarna i Word som definierar detta avstånd. Standardinställningen är 1,27 cm i Word 2011 (Mac) och 2,3 cm i Word 2010 (PC).

För att ändra tabbens längd – gör så här:

1. Högerklicka i Word-dokumentet
2. Välj Stycke/Paragraphs...
3. Klicka sedan på Tabbar.../Tabs... längst ner till vänster
4. Sedan har du möjlighet att reglerna tabbens längd i högra hörnet

Enklast är att titta om rapporten finns i Libris och importera den därifrån.

Du hittar instruktioner i vår EndNote Web-manual.

Klicka på Edit Citation(s)

Skärmdump från Word

Markera sedan den referens i texten där du vill ta bort författarnamnet/n från parentesen och klicka i rutan Exclude author. Avsluta med att klicka på ok.

Skärmdump från Word

Nu borde slutresultat vara enligt nedan

      Enligt Renström (2010) är orsaken till detta…

På Mac finns samma funktion under Edit & Manage Citation(s) i menyn under Tools (Verktyg) och EndNote Web. Se nedan…

Skärmdump

 

För att kunna infoga referenser i Word från EndNote Basic behöver du först installera en plug-in. I vår EndNote Basic-handledning beskrivs hur du går tillväga.

Om inte EndNote Basic-menyn ändå dyker upp i Word, eller om den försvunnit, kan du följa denna guide (både för PC och Mac).

Övriga referenshanteringsprogram

Övriga referenshanteringsprogram

Vi har skapat en manual för dig som vill komma igång med Mendeley för att hantera dina referenser.

Manual för Mendeley


Vi har skapat en manual för dig som vill komma igång med Zotero för att hantera dina referenser.

Attached files: