Open access

Open access innebär att läsaren har fri tillgång till forskningsresultat på internet. Det betyder att läsaren kostnadsfritt kan läsa, citera, ladda ner och skriva ut vetenskapliga artiklar. Berlindeklarationen, som Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF), Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket skrivit under, säger: "Open Access (OA) means immediate, permanent, free online access to the full text of all refereed research journal articles".

Det finns två vägar att publicera sig Open Access. Antingen publicerar du dig direkt i en OA-tidskrift som tillgängliggör materialet direkt vid publicering. Du kan också publicera dig den vanliga vägen i traditionella tidskrifter och sen parallellpublicera en version av din artikel i ett öppet arkiv. Den senare varianten tillåter de flesta stora tidskriftsförlag idag, men du bör ta reda på förlagets villkor.

Publicering av en artikel i en traditionell, prenumerationsbaserad tidskrift och göra en kopia av din artikel tillgänglig i ett elektroniskt öppet arkiv.

Två av tre tidskriftsförlag tillåter parallellpublicering av vetenskapliga artiklar, men de flesta har en embargoperiod på 6-12 månader efter publicering. Ta reda på vad förlaget tillåter genom att slå upp tidskriften i Sherpa/Romeo, eller kontakta biblioteket så hjälper vi dig.

Forskningsfinansiärer som NIH, Vetenskapsrådet, Wellcome Trust och EU:s sjunde ramprogram, kräver sedan en tid tillbaka att resultaten från de forskningsprojekt de finansierar skall publiceras öppet - fritt tillgängliga för alla. För att tillfredsställa deras krav kan du ladda upp dina forskningsartiklar i KIs öppna arkiv.

Om du publicerat dig i en traditionell tidskrift handlar det om parallellpublicering och vi hjälper dig att se vad som får publiceras och när. Har du publicerat dig open access redan från början kan du också lägga din artikel i arkivet.

Så här går det till:

 1. Gå till KIs öppna arkiv.
 2. Välj "Logga in" under "Min sida".
 3. Logga in med ditt KI-login.
 4. Välj länken "Du kan ladda upp en ny artikel eller examensarbete".
 5. Välj samling "Artiklar/Articles".
 6. Fyll i alla uppgifter (Beskriv), klicka "Nästa".
 7. Ladda upp din fil (Ladda upp), klicka "Nästa".
 8. Se så att allt blev rätt (Granska), klicka "Nästa".
 9. Godkänn avtalet (Avtal) eller inte, genom att kryssa i rutan längst ned på sidan, klicka sen "Slutför".
 10. Dokumentet är uppladdat (Nu är det färdigt!).
 11. Avvakta e-postmeddelande från publications@ki.se som innehåller bekräftelse och unik länk till ditt dokument.

Frågor? Mejla publications@ki.se.


BioMed Central

Styrelsen för forskning på KI har beslutat att tills vidare inte förlänga medlemskapet i BioMed Central. Detta innebär i praktiken att man som publicerande forskare inte längre får rabatt på publiceringsavgiften.

BMJ Open
Reviewers för BMJ Open som lämnar in en fullständig review i tid, kan få 25% rabatt på APCn för en artikel för vilka de är corresponding author. 

Bone & Joint Research (BJR)
Reviewers för BJR som lämnar in en fullständig review i tid, kan få 10% rabatt på APCn för en artikel för vilka de är corresponding author.

British Journal of Cancer

Som KI-forskare betalar du GBP 1700 istället för 2300 när du publicerar din artikel öppet som  BJC Open.

Landes Bioscience
Forskare vid Karolinska Institutet får 25% rabatt på publiceringsavgiften för open access-artiklar publicerade i Landes Bioscience tidskrifter.

Mary Ann Liebert
Som KI-forskare får du rabatt på publiceringsavgiften om du väljer att publicera dig i en Mary Ann Liebert-tidskrift. Du måste själv informera förlaget om att du är KI-forskare och berättigad till rabatten.

Nucleic Acids Research - NAR
Som KI-forskare får du 50 procents rabatt på publiceringsavgiften ($2770) om du väljer att publicera dig i tidskriften Nucleic Acids Research utgiven av Oxford University Press. Om du skickar iväg artikeln för publicering från en dator på KIs nätverk känner förlaget igen IP-adressen och du får automatiskt rabatten.

PNAS
Väljer du som KI-forskare att publicera dig hos PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) betalar du $950 istället för $1275. Du måste själv informera förlaget om att du är KI-forskare och berättigad till rabatten.

Royal Society of Chemistry
KI har i år (2014) fem "vouchers" för OA-publicering i någon av RSC:s tidskrifter. Kontakta bibliotekets publiceringsstöd (publications@ki.se) för att utnyttja dem. Läs mer hos RSC.

ScienceAdvances (startar i februari 2015)
KI får $900 i rabatt på publiceringsavgiften i tidskriften Science Advances som ges ut av American Association of Advancements in Science (AAAS). Läs mer om den nya tidskriften hos AAAS. Kontakta bibliotekets publiceringsstöd (publications@ki.se) för att få AAAS-koden som behövs.


De flesta förlag och tidskrifter tillåter författare att arkivera en elektronisk version av sin artikel under särskilda villkor, medan andra förlag är mer restriktiva.

När en artikel publiceras ger författaren bort copyrighten till förlaget. Författaren behåller mer eller mindre, beroende på hur avtalet ser ut, rätten att använda artikeln. En del avtal förbjuder författaren att kopiera artikeln, använda den i undervisning eller publicera den online. Andra avtal är mer liberala och tillåter författaren att använda artikeln hur han vill.

SHERPA är organisationen som driver databasen SHERPA/RoMEO, "which lists publishers and their associated copyright agreements. Use the RoMEO service to search for a publisher, or a particular journal, to see what rights are assigned to publishers and which are retained by the author".

Bläddra bland ämneskategorierna i Directory of Open Access Journals "Browse by subject".

Leta upp en lämplig OA-tidskrift inom relevant ämnesområde i Directory of Open Access Journals.